Tjänster – Företag

Vad kan vi göra för ditt företag?

Bättre kommunikation!

Inget företag är det andra likt, hur man väljer att kommunicera internt, med kunder, andra företag eller återförsäljare känner man efter själv vad som är bäst. Att kommunikation är en viktig del i ett fungerande företag är självklart för många. Kolla över hur information delas och görs tillgänglig inom företaget. Kan man vara mer effektiv?

Säkerhet - hur?

Backup på ett säkert sätt. Gör en inventering , vilka data och vilka system ska säkras i företaget?

Hur ser framtiden ut?

Vilka förändringar står företaget inför? Vad kan göras idag för att nå de mål som ni satt upp? Låt inte tekniken hindra ert företag att växa.

Ibland behöver man hjälp med att se sina behov.

Office 365

Abonnera på Office-program, fildelning, molntjänster & e-post. Betala endast för de program företaget behöver. Lägg till eller ta bort licenser i takt med att företaget förändras. Låt inte tekniken hindra er!

Hårdvara - förbrukning

Även hårdvara så som datorer, servrar, skrivare klassas som förbrukningsvara i dagens moderna företag. Äventyra inte företagets framgång och kapacitet att växa med föråldrad IT-utrustning.

Utskriftslösningar

Hitta lösningar för era behov. Bättre koll på kostnaderna och effektivare hantering av era dokument.

Comments are closed.